Ga naar Formitable

Gebruik je externe reserveringspartners zoals SocialDeal, Heerlijk of Reserve with Google om je bereik te vergroten? Voor elke shift in Formitable bepalen via welke kanalen deze gereserveerd kan worden.

📣 De Channel Manager werkt voor alle apps die je bereik vergroten. Alle Formitable reserveringspartners die je helpen om meer gasten te bereiken, kun je bij de apps vinden onder het kopje reach.

💡 Even een kleine opfriscursus nodig voor het instellen van shifts? Hier vind je alles wat je over het instellen van je shifts en beschikbaarheid moet weten!

Waarvoor kan ik de Channel Manager gebruiken?

Sommige reserveringspartners ondersteunen niet alle functies van Formitable. Externe kanalen zoals bijv. Reserve with Google ondersteunen aanbetalingen niet en kunnen gasten niet laten zien waar ze geplaatst zullen worden.

Indien je extra informatie aan je gasten wil tonen in de Formitable ticket omschrijving, gasten in een bepaalde wijk wil plaatsen of met aanbetalingen wilt werken, kan het handig zijn om de reserveringskanalen te beperken.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor VIP’s. Je kunt speciale tickets en shifts aanmaken die alleen bedoeld zijn voor een exclusieve groep gasten. Met de Channel Manager kun je dan bepalen of de shift voor iedereen in de widget beschikbaar is, of slechts bereikt kan worden via een directe link.

Hoe kun je shifts aan of uitzetten voor bepaalde kanalen?

  • In Formitable ga je naar Shift settings.

  • Selecteer de shift die je wil aanpassen.

  • Klik op de tab Channels aan de linkerkant.

  • Zet de verschillende reserveringpartners aan of uit met de blauwe schuifjes.

  • Klik op Save & close als je klaar bent.

⏳ De beschikbaarheid van je widget wordt binnen 2-3 minuten ververst. Externe reserverings-partners pakken de aanpassingen in je shift normaliter binnen 24 uur op.


Waarom laat Reserve with Google niet de juiste beschikbaarheid zien?

Reserve with Google ondersteunt niet alle functionaliteiten van Formitable. Squeeze, het tonen van eindtijden, gebruik van tickets of aanbetalingen worden niet ondersteund. Dit kan een reden zijn waarom sommige shifts op Google niet getoond worden. Meer informatie over de verschillen tussen de Formitable widget en Reserve with Google kun je hier vinden.


What's next?

Was dit een antwoord op uw vraag?