Med Tempogränser kan du stänga specifika tidsluckor och välja hur många gäster du vill välkomna maximalt per tidslucka. Du hittar Tempogränser under Inställningar > Skift > Tempogränser.

💡 Du hittar också Tempogränser i din översikt. Klicka bara på Tempogränser-symbolen längst upp till höger så kan du se gränserna för den aktuella dagen och göra justeringar vid behov.

📌 Läs den här artikeln för att lära dig hur du kan sprida ut bokningar jämnare och kontrollera flödet under dagen med Tempogränser.

Hittade du svaret?