I dina skift kan du välja om du ska ignorera tempogränser eller inte. Stängde du några tidsluckor? Eller spred du ut bokningarna mer jämnt över flera tidsluckor? I så fall behöver du se till att dina skift inte ignorerar dina tempogränser. När den funktionen har aktiverats kan alla tidsluckor i det valda skiftet fortfarande bokas.

📌 Läs den här artikeln för att lära dig hur du kan sprida ut bokningar jämnare och kontrollera flödet under dagen med Tempogränser.

Hittade du svaret?